מניין קרליבך חדש - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

מניין קרליבך חדש

בס”ד

מניין חדש

בנוסח הרב   שלמה קרליבך ז”ל       בנוסח חסידי תוך שמחה והתלהבותעזרת נשים פתוחה

 

במשעול היערה 11, 30 מטר מדרך החורש 67, ברמות ב, בכולל “אור שלום”

לפרטים ניתן להתקשר:  יהושע ריצ’י  02-5715112 ,       אילה  0522-634685

 

New in Ramot Bet, a Family Friendly

Carlebach Minyon

 

in the Kollel Ohr Shalom, Ramot Bet, Jerusalem

For details call: Joshua Ritchie 02-5715112, Moshe Shein 054-957-1797


Search

       News  
 

Daily Torah Quote

Joke of the day

poor man came to the house of an elderly couple. Unfortunately they had nothing in the house to give him except an old piece of fish “from before the time of Noah’s Ark and the flood.” Out of desperation, they served him this fish and the next thing they knew he had to be rushed to the hospital. The elderly couple, of course, accompanied him to the hospital but, unfortunately, watched him die in front of their eyes.

At the funeral the elderly woman was crying uncontrollably and her husband was having a hard time trying to console her. She was hysterically screaming, “The fish killed him, the fish killed him.”

The husband who couldn’t stand to see his wife in such a state comforted her and said, “My darling, it’s really not that bad. We had the merit of fulfilling three good deeds: Welcoming guests, visiting the sick, and escorting the deceased!”