מניין קרליבך חדש - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

מניין קרליבך חדש

בס”ד

מניין חדש

בנוסח הרב   שלמה קרליבך ז”ל       בנוסח חסידי תוך שמחה והתלהבותעזרת נשים פתוחה

 

במשעול היערה 11, 30 מטר מדרך החורש 67, ברמות ב, בכולל “אור שלום”

לפרטים ניתן להתקשר:  יהושע ריצ’י  02-5715112 ,       אילה  0522-634685

 

New in Ramot Bet, a Family Friendly

Carlebach Minyon

 

in the Kollel Ohr Shalom, Ramot Bet, Jerusalem

For details call: Joshua Ritchie 02-5715112, Moshe Shein 054-957-1797


Search

       News  
 

Daily Torah Quote

Joke of the day

Once there was a Yeshiva student going out on his first date. He went to his friend for advice. “What do I talk about with the girl?”

His friend said, “It’s as easy as pie. First you talk about love. Then you talk about family. And then you talk about philosophy.”

OK, the great moment arrives. They sit down and first he says, “Tell me honestly, do you love lokshen (noodles)?”

She says, “No, I hate lokshen.”

OK, let’s try family. “Does your brother like lokshen?”

“I don’t have a brother.”

Oh, no, this is not so simple. Let’s try philosophy. “If you would have a brother, do you think he would like lokshen?”