מניין קרליבך חדש - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

מניין קרליבך חדש

בס”ד

מניין חדש

בנוסח הרב   שלמה קרליבך ז”ל       בנוסח חסידי תוך שמחה והתלהבותעזרת נשים פתוחה

 

במשעול היערה 11, 30 מטר מדרך החורש 67, ברמות ב, בכולל “אור שלום”

לפרטים ניתן להתקשר:  יהושע ריצ’י  02-5715112 ,       אילה  0522-634685

 

New in Ramot Bet, a Family Friendly

Carlebach Minyon

 

in the Kollel Ohr Shalom, Ramot Bet, Jerusalem

For details call: Joshua Ritchie 02-5715112, Moshe Shein 054-957-1797


Search

       News  
 

Daily Torah Quote

Joke of the day

Little Josh was brought to Dr. Gill cause he hadn’t eaten anything for days. Dr. Gill offered him all the goodies he could think of. No luck. He tried a little scolding. It didn’t work. A little pleading, to no avail. Finally he sat down, faced the boy, looked him in the eye. He said, “Look young man, if you can be stubborn, so can I. You’re not going anywhere till you eat something. You can have whatever you want, but only after you have eaten will you leave.” Josh just sat and glared for some time, then said “OK. I’ll eat but I have some conditions. First, I’ll have exactly what I want and exactly how I want it and second you’ll share with me.” Dr. Gill was OK with this. He asked the child what he’d like. “Worms!” said Josh. Dr. Gill was horrified but didn’t want to back out and seem like a loser. So, he ordered a plate of worms to be brought in. “Not that many, just one,” yelled Josh as he saw the plate. So, everything other than one worm was removed. Josh then demanded that the single worm be cut into two pieces and then Dr. Gill eat half. Dr. Gill went through the worst ordeal of his life, and after finishing, barely managing to keep his cool, said, “OK, now eat!” Josh refused as he sobbed, “No way! You ate my half!”