אוויר עם ריח טוב מבושם - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

אוויר עם ריח טוב מבושם

רבי נחמן אומר – האוויר מאוד חשוב מפני שהאוויר נושא את הקול. אני רוצה שתדעו משהו מאד מיוחד וקדוש: אוויר בא מהמילה אור, אור עם האות “י” של שם ה’. 

אתה לא יכול לחיות בלי אוויר. בגלל שהגילוי הכי גדול של ה’ בעולם הזה הוא האוויר- אתה לא יכול לחיות בלי אוויר, אתה לא יכול לחיות בלי קצת אור של ה’.

לפעמים אתה נכנס לחדר ויש בו ריח רע מאד. בטשורקוב נהגו לפני שהרבי מטשורקוב נכנס לחדר היו החסידים שופכים הרבה בקבוקים של הבושם הכי יקר- מפני שהרבי מטשורקוב לא היה יכול להיות אפילו רגע אחד בחדר שריחו היה כמו . . . געוואלד.

הרבי מקוצק כמעט ולא יצא מפתח ביתו משך עשרים שנה. הוא ישן במיטה רק ביום שישי בלילה, במשך השבוע הוא ישב ליד השולחן ולמד, נרדם, התעורר והמשיך ללמוד. נרדם, התעורר והמשיך ללמוד, ורק פעם בשבוע החליף את בגדיו.

כשהרבי הלך למקווה והיה פושט את בגדיו הישנים, היה מציע לו הגבאי בגדים נקיים אך הגבאי אף פעם לא ידע להבחין אילו הם בגדיו הנקיים של הרבי ואילו הישנים בגלל שלבגדים שלבש הרבי כל השבוע היה ריח גן עדן, בדרך-כלל אם אתה לובש חולצה שבוע רואים עליך! הרבי מקוצק לבש בגדים במשך שבוע ולא היה להם שום ריח רע, לא יאומן. זה רק האוויר…

הרבי הקודם מליובאוויטש, היה הכי דומה באישיותו לבעל שם טוב הקדוש, אני זוכר שאצל הרבי הקודם של ליובאוויטש, כשהיית נכנס לחדרו האוויר עצמו היה מריח טוב, זה לא היה ריח של דאודורנט ולא ריח של בושם. חודשים אחרי שהרבי נפטר, לאוויר עדיין היה ריח של גן עדן…


Search

       News  
 

Joke of the day

אדם עני דופק על הדלת של הפרופסור ומבקש ממנו: “תן לי לחם לאכול, בבקשה, אני מת מרעב!”

הפרופסור צועק עליו: “איך אתה מפריע לי? אני עכשיו באמצע כתיבת ספר על צדקה!”