אמת ואמונה - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

אמת ואמונה

ר’ נחמן אומר: יש עולם שנקרא אמת  ועולם אחר הנקרא אמונה. לא שאמונה איננה אמת, אלא שיש דבר עמוק יותר ממנה. אמונה אינה משהו שאיני יודעה ואיני מבינה ואיני יכול להוכיחה ולכן אני מאמין בה. זאת היא טיפשות, זאת לא אמונה. להאמין זו ידיעה מסוג אחר. אמונה זו הבנה הפנים פנימית העמוקה ביותר. אין לי הוכחה לכך. אני לא יודע. אבל… אני יודע שזאת האמת.

האופן בו אני יודע שהבת שלי יפה, אינו במישור של אמת אלא במישור של אמונה. “אני מאמין שהיא הילדה הכי יפה בעולם…” משהו אחר… ההבנה העמוקה , עמוקה ביותר שיש.

 

לימוד תורה מצוי במישור של אמת. להתפלל זו אמונה. הרבה אנשים יודעים שיש א-ל אחד – במישור של אמת, אבל הם לא יודעים איך להתפלל. אם אני יודע את השם במישור של אמונה היחס שלי להשם הוא “אתה יכול  לבקש ממנו כל דבר שבעולם.”

במלים אחרות , להאמין במשהו זאת הדרך שאני יכול להתקרב הכי הרבה והכי קרוב אליו, הידיעה הקרובה ביותר. ולידיעה זאת – אין מלים.

 

רבי נחמן אומר, שהר סיני הוא המטה הכללי של האמת, אבל כולם יודעים שירושלים, עיר הקודש, היא המטה הכללי של האמונה, משום שארץ הקודש היא המטה הכללי של האמונה. מחוץ לארץ ישראל, אני יכול לדעת שיש א-ל אחד במישור של אמת. הגילוי של השם בארץ הקודש היא אמת שונה לחלוטין, זה במישור של אמונה, בהר סיני אני ממש ראיתי שהשם אחד. השם יתברך גילה את עצמו אלי. ראיתי ברקים ורעמים, שמעתי את קול השם. היה ברור לי כאור היום. בארץ ישראל, בירושלים, אתה לא רואה כלום. אתה רואה קיר קטן. געוואלט, זה כ”כ עמוק… זה פשוט משהו אחר.

 

רבי נחמן אומר: יש טבע ויש מעבר לטבע. המעבר לטבע תלוי עד כמה אתה מאמין. להיות בגלות פירושו, שיש לנו בעיה להאמין שיש משהו מעבר לטבע.


Search

       News  
 

Joke of the day

אדם עני דופק על הדלת של הפרופסור ומבקש ממנו: “תן לי לחם לאכול, בבקשה, אני מת מרעב!”

הפרופסור צועק עליו: “איך אתה מפריע לי? אני עכשיו באמצע כתיבת ספר על צדקה!”