המלחמה בן ישמעאל ליצחק - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

המלחמה בן ישמעאל ליצחק

מה הייתה המלחמה בין ישמעאל ליצחק? מדוע שרה אמרה לאברהם שהוא צריך לזרוק את ישמעאל מהבית מיד? נתחיל בהגר, כתוב ששרה הכאיבה מאוד להגר והגר ברחה.

אם מישהו קצת טיפש הוא יכול לומר: ”הגר בוודאי עזרה לשרה במטבח, שרה בקשה סכין והגר הביאה לה סכין, שרה צעקה אני רוצה סכין גדולה, שרה  ביקשה כפית והגר הביאה לה כפית שרה צעקה אני צריכה כף מרק. אם אתה רוצה, אתה יכול לשגע מישהו בצורה הזו. לבסוף הגר לא יכלה לסבול זאת יותר ועזבה”.

אתם יודעים מי הייתה הגר? הגר הייתה הבת של פרעה. בימים ההם לא נתנו מתנות של זהב או כסף, נתנו ילדים כמתנה – זה עצוב. כששרה עזבה את מצרים, פרעה, כהוקרת תודה, נתן לה את אחת מבנותיו, כלומר הגר הייתה נסיכה. האם אתם חושבים שבביתו של אברהם לא טיפלו בה כנסיכה? אתם יודעים איך אברהם אבינו התנהג לעבדים, כביכול עבדים – למשרתיו, געוואלד.

מסופר בגמרא על רבי (מסדר המשנה) והמשרתת שלו. איך רבי טיפל במשרתת שלו, מסתמא אתם חושבים שהוא שיגע אותה, הכריח אותה לנקות את הרצפה.

יש הרבה סיפורים בגמרא, שכאשר החכמים לא ידעו איזו שהיא הלכה הם שאלו את המשרתת של רבי, זאת אומרת שהיא הייתה חלק מהמשפחה, הייתה לומדת תורה אתם, וזה קרה שלושת אלפים שנה אחרי אברהם אבינו.

ישנו סיפור על טבי העבד כביכול, של רבן גמליאל, החכמים לא ידעו חלק מהלכות סוכה. לכן הם שאלו את העבד חלק מהלכות שינה בסוכה. רבן גמליאל חי אלפי שנים אחרי אברהם ושרה אימנו.

“אהבה” “אהבה” – זה נפלא, אך אי אפשר להנהיג את העולם בצורה כזו. הטעות של הנצרות “אהבה” “אהבה”, מישהו מכה אותך בצד אחד תן לו את הצד השני.

האם הם אי פעם עשו זאת? לא. אתם יודעים מה הם עושים? “אם תכה אותי בצד אחד אני הורג את כולם”. זה יוצא מפרופורציה, מפני שאתה צריך לתת לאנשים איזון. אתה לא יכול רק “אהבה”, זה לא עובד.

אברהם זה חסד, אברהם כולו אהבה. שרה זה גבורה, כדי לשמור על איזון. לאברהם, הייתה ישיבה לגברים ולשרה הייתה ישיבה לנשים, שרה הנהיגה ישיבה לנשים מפני ששרה ואברהם ממש תיקנו את העולם.

הנשים חייבות להביא גבורה לעולם. אך, לא גבורה בפני עצמה, אלא, גבורה שבחסד או חסד שבגבורה. אהבה בגבולות, משמעה: לדעת את מי לאהוב ואת מי לא לאהוב.

בוא נדמיין שיש סוחר סמים בירושלים ויש לי את הזכות להיפגש עמו. והוא אומר לי “אני צריך לקנות כמות חדשה של סמים, בחצי שנה יקנו ממני כמאתיים תיכוניסטים – וכולם ימותו, אני זקוק לעשרת אלפים דולר לקניה”. רצתי כמו משוגע, חייבים להשיג לו עשרת אלפים דולר בגלל שהאדם הטוב הזה רוצה לקנות סמים ולהרוג עוד אנשים. אתה קורא לזה אהבה? זה רצח!


Search

       News  
 

Joke of the day

כשהרבי מלובאוויטש הגיע לראשונה לאמריקה, הדבר הראשון שהוא אמר היה “אנחנו צריכם לטהר את האוויר, בגלל שהאוויר באמריקה ממש נורא. אתה לא יכול להגיד מילה אחת קדושה”. הייתה בדיחה: פגשו חסיד בדיסקוטק ושאלו אותו מה הוא עושה שם? הוא ענה, “אני מטהר את האוויר”.