כשמישהו מדבר אנו שומעים רק עשרה אחוזים מדבריו - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

כשמישהו מדבר אנו שומעים רק עשרה אחוזים מדבריו

רבי שלמה קרליבך זצ”ל היה עמוד החסד ורודף שלום. הוא קירב כל אחד מבלי להסתכל מאיזה עם או עדה הוא. היה לו לב לכל העולם. השיחה שלפניכם נאמרה מפי רבי שלמה בשנת התשנ”ד בירושלים.

 

 

 

 

ביום ראשון ה’ אמר “ויהי אור” וביום רביעי ה’ ברא את השמש ואת הירח. האור שה’ ברא ביום הראשון לא נועד להבחין בין פפסי-קולה לבין קוקה-קולה, אור זה נברא ביום רביעי. האור של היום הראשון הוא אור שונה לחלוטין.

יש סיפור על הרבי מרימינוב הקדוש. הרבי מרימינוב יכל לראות מסוף העולם ועד סופו. שאלו אותו “למדנו בתלמוד שאחרי חורבן בית המקדש אין יותר נבואה, אז איך זה יכול להיות שאתה רואה מסוף העולם ועד סופו?”

ענה לו הרימינובר: “האם אתה חושב שה’ ברא אדם בצלמו עם עיניים רק בשביל לראות עד חמש סנטימטר? ה’ ברא אותנו כשבטבענו לראות מסוף העולם ועד סופו. הדבר העצוב הוא שראייתנו נהייתה כל-כך מוגבלת. אם הייתי מנסה להסביר לך מהי נבואה לא היית מבין, בגלל שהנבואה כה גבוהה ורחוקה ממך.”

הזוהר הקדוש אומר שכשמישהו מדבר אנו שומעים רק עשרה אחוזים מדבריו, הדבר העצוב יותר הוא שאנו אומרים רק עשרה אחוזים ממה שאנו רוצים לומר. איזו מין תקשורת יש בינינו? אם אני אומר רק עשרה אחוזים ממה שאני רוצה לומר, ומעשרה אחוזים אלו אתה שומע רק עשרה אחוזים, זה באמת מצב גרוע.

משה רבינו גמגם עד מעמד הר סיני, למה הוא גמגם? מפני שלשונו סירבה לנוע. משה רבנו היה כה מושלם, כל-כך אלוקי שהוא לא רצה להגיד רק עשרה אחוזים. “אלו הדברים”. אחרי מעמד הר סיני, משה רבינו לא גמגם יותר, לפתע הוא הפך לנואם הגדול בעולם.

אם משה רבינו היה אומר “אנוכי ה’ אלוקיך” – אֶ אֶ אֶ, איך זה היה נשמע? מישהו רוצה להגיד לך את עשרת הדברות ובמקום הוא אומר, “אֶ אֶ אֶ אנוכי”. (יש בדיחה מפורסמת, מישהו פגש את מויש’לה המגמגם ואמר לו שלום. מויש’לה עונה: “ש ש שלום”. מה קורה מויש’לה? “א א אני בא מתחנת הרדיו”. “מה עשית שם?”  “א א א ני רוצה להיות מנחה ברדיו”. “נו, קבלת את העבודה?” “לא, שונאי היהודים האלו לא נתנו לי צ’אנס”.)

זה אותו הדבר לגבי שמיעה. הראיה והשמיעה שלנו כל-כך קטנו. וזה בגלל “עץ-הדעת”. כשמישהו מדבר, האם אני מקשיב לו, או שופט אותו? דמיין שחברך המתוק אומר לך משהו, איך אתה מקשיב לו? קודם כל אני מחליט אם אני אוהב את קולו. ואני כבר שופט אותו. האם אני אוהב את השפה? אני כל-כך עסוק בלהקשיב לפרטים החיצוניים, ובנתיים אני לא מקשיב למה שהוא אמר, אני שומע רק מעט.


Search

       News  
 

Joke of the day

מישהו פגש את מויש’לה המגמגם ואמר לו שלום. מויש’לה עונה: “ש ש שלום”. מה קורה מויש’לה? “א א אני בא מתחנת הרדיו”. “מה עשית שם?”  “א א א ני רוצה להיות מנחה ברדיו”. “נו, קבלת את העבודה?” “לא, שונאי היהודים האלו לא נתנו לי צ’אנס”.