עבד ה’ - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

עבד ה’

ר’ נחמן שואל את השאלה – האם אנחנו עבדי ה’, או עבדים של אנשים? אין שום דבר באמצע, כל אחד הוא עבד של מישהו. אם אתה עבד של ה’, אז אתה האדם הכי חופשי בעולם, מפני שאתה יודע בדיוק מה נכון. ואם אתה יודע מה נכון, אתה לא מקשיב לאף אחד, רק למה שהנשמה שלך אומרת לך.

 

הגמרא אומרת שהאדם הכי חופשי הוא עבד ה’, אם אתה עבד של בן אדם, אז אתה עבד, אם אתה עבד של ה’ – אתה לגמרי חופשי, ממש ממש חופשי.

 

ר’ נחמן אומר: מה זה להיות בגלות? להיות בגלות זה אומר שאני יודע הכל, אבל אני לא יודע את זה בבירור, ולהיות חופשי – זה אומר שזה זורח, זה ממש זורח.


Search

       News  
 

Joke of the day

כשהרבי מלובאוויטש הגיע לראשונה לאמריקה, הדבר הראשון שהוא אמר היה “אנחנו צריכם לטהר את האוויר, בגלל שהאוויר באמריקה ממש נורא. אתה לא יכול להגיד מילה אחת קדושה”. הייתה בדיחה: פגשו חסיד בדיסקוטק ושאלו אותו מה הוא עושה שם? הוא ענה, “אני מטהר את האוויר”.