תיקון - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

תיקון

 שערו בנפשכם, אילו ידעתי שכל התורה היא קדושה רק בגלל שהיא ניתנה לי, איך הייתי זורק את עצמי על כל מלה. איך אני הייתי בוכה על כל מלה שבתורה להבין אותה. 

*** 

ישנם דברים שלא בסדר אתנו, משום שאנחנו עושים כ”כ הרבה טעויות, אבל בעצם יש משהו יותר עמוק שלא בסדר אתנו, כי אם הייתי ממש מושלם מה אני עושה כאן בעולם? העולם הזה הוא בית חולים, העולם הזה הוא מקום שבו אני מתקן את הנשמה שלי, זאת אומרת שבעצם יש משהו בי לא בסדר.

 

הסוכצובר הקדוש היה חתנו של הרבי מקוצק, הוא היה אחד מגדולי הגאונים באלף השנים האחרונות או אולי בכל ההסטוריה היהודית. כאשר היה בן שנתיים, אביו היה מתעורר בשתים בלילה ולומד עם התלמידים שלו. האבא של הסוכצובר היה גאון גדול, ובטח התלמידים שלו היו גם גאונים גדולים. הילד הקטן בעריסה היה מתעורר ומקשיב ללימוד, אבא שלו היה שואל שאלה ומחכה עד שמישהו יענה. אם אף אחד לא היה עונה אז התינוק היה אומר; “הי, אבא, בא הנה, אני רוצה לענות לך את התשובה” והוא היה עונה לו את התשובה.

 

כשהיה בר-מצוה, נהיה לחתן של הרבי מקוצק, ובגיל ארבע עשרה חלה במחלה קשה. אביו נכנס לרבי מקוצק וביקש ממנו שיתפלל עבור החתן שלו. “רבי, תתפלל עבור בני, אין אדם בעולם שלמד כל כך הרבה, הוא רק בן ארבע עשרה והוא יודע את כל התורה כולה”. הרבי מקוצק ענה “אך… לזאת אתה קורא לימוד?”, כל מה שהאבא שיבח אותו, הקוצקר ביטל. הוא ניסה בכל כוחו לשכנע את הרבי מקוצק שהבן שלו כל כך מיוחד,  ובסופו של דבר הרי הוא החתן של הקוצקר עצמו. האבא לא הצליח להבין מה זה היה.

 

הנס הגדול קרה, לאחר מספר ימים הילד נרפא.  האבא אמר לבנו: “אני לא מבין את החותן שלך, בקשתי ממנו שיתפלל עבורך ושיבחתי אותך, שבאמת מגיע שיקרה לך נס, והחותן שלך אמר: “לזה אתה קורא לימוד? האם זה נקרא לדעת?” – אז הסוכצובר ענה: “געוואלט, איך שהחותן שלי קדוש, געוואלט כמה שהוא עמוק. האם אינך מבין ? אני באתי לעולם בכדי ללמוד ואתה אמרת לו שכבר למדתי את כל מה  שאני צריך ללמוד, אם כן הרי אני יכול לעזוב כבר את העולם הזה, אז חותני צעק – מה, לזה אתה קורא לימוד? זה נקרא לדעת? הוא עוד לא עשה כלום.”

 

ובכן למשל אדם האומר “אני מושלם”, כדאי שילך מהר ויכתוב את ההספד על עצמו, אולי מחר בבוקר הוא כבר עוזב.

ר’ נחמן  אומר: אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן. אבל מה לגבי אותו דבר  מקולקל שבי, שבלעדיו לא הייתי בעולם הזה? יש משהו, ולא המעשים שלי, יש דבר שמקולקל בי שצריך תיקון. איך אני מתקן אותו?

 

להיות קרוב למישהו זה מצד אחד לדעת כמה יופי יש בו, כמה שהוא עמוק, ומצד שני שיהיה לך חוש, טעם מסוים של אותו משהו שהוא צריך לתקן – זה הדבר העמוק ביותר שיש.

 

עכשיו, תקשיבו לדברים העמוקים האלה – כשהקדוש בורך הוא ברא את העולם נאמר “אשר ברא אלוקים לעשות”, השם ברא את העולם כדי שיתוקן. האדם בא לעולם כדי לתקנו. כל אחד צריך לתקן משהו בעולם.

 

אני רוצה שתדעו את עומק העומקים: עץ הדעת הגיע רק לתיקון הזה של הטוב והרע, אבל עץ החיים הוא התיקון העמוק, יותר עמוק מטוב ורע.

 

מה היה רע בסדום? איך הם נהיו כל כך רעים? הם היו אנשים קדושים מאוד לפני שהם נפלו. מלך סדום היה התלמיד הכי גדול של אברהם אבינו. האיז’ביצה אומר שהם לא היו אנשים פשוטים, אבל הם הבינו שיש נקודה מסוימת של תיקון שאליו לא נוכל להגיע בין כה וכה. הם הבינו שאפילו אם אני עושה מצוות אני עדיין לא  מתוקן, אז מה  הטעם? יצחק באמת מתקן את העולם, דרך יצחק אנו מתקנים את העולם, בלידתו הוא מחק את סדום.

לפעמים, אנו לומדים כל החיים, אנו עושים כל כך הרבה ובכל זאת משהו עדיין כואב בפנים, משהו לא מתוקן. ואז פתאום משהו קורה לי. אני יכול לפגוש מישהו או לפתוח  דף אחד, וכ”כ הרבה אור מאיר לתוכי, משהו קורה לי, אני קצת מתוקן.

 

אברהם ישב בפתח האוהל , הוא ברובד של  תיקון הנשמה שלו, הוא עדיין לא נכנס אל תוך הבית שלו. המלאכים שאלו אותו “איה שרה”? והוא ענה “הנה באוהל”, היא כבר מתוקנת,  משום ששרה בעצם היתה ממש גבוהה יותר מאברהם. היא היתה ממש מתוקנת, ממש מתוקנת. אתם רואים, עד שאני מתקן את אותו חלק  שבי, אני עדיין לא יכול להסתתר עם ה’, אולי אני לא מסתתר מה’ אבל אני לא יכול להתחבא עם ה’. שרה כבר היתה בתוך הבית, כלומר היא כבר היתה ברובד של להסתתר עם ה’. היא כבר היתה מתוקנת.

 

התורה הזאת היא מהאיז’ביצה, “מי השילוח”, פרשת וילך – זאת תורה מגן עדן. היא פשוט לא מהעולם הזה.

 

נח עשה ברית עם ה’ ברובד של- עד היכן שידי יכולות להגיע. “את האלוקים התהלך נח” נח הלך בדרך ה’. עשיתי טעות , אני אתקן אותה. היה מבול כי גנבנו, אזי נפסיק לגנוב. מה בקשר לסוג התיקון של העולם שהוא עמוק יותר מכל זה?

 

כל העולם כולו נמצא ברובד של לתקן: מה אני יכול לעשות בדרגה שלי? עד היכן אני יכול להגיע? תיקון ארץ הקודש הוא ענין ששום דבר אחר לא מגיע לשם. מקום בנשמה ששום דבר אחר לא מגיע. להיות בגלות פירושו שאני לא מגיע, אני לא יכול לתקן את מה שלמעלה ממני.

 

אברהם אבינו “ראה בירה דולקת” הוא הראשון שהיה מודע לכך שיש משהו מקולקל בעולם.

“את האלוקים התהלך נח”, נח חשב שהדרך לתקן את העולם הוא על ידי שנהיה אנשים טובים, אנשים מתוקנים, יראי שמים. אברהם אבינו היה הראשון לדעת שהעולם צריך אור. העולם צריך משהו “בבחינת הכנסת אורחים”, משהו צריך לקרות לעולם שלא היה שם קודם, מעולם.

מי היה המומחה הראשון בידיעת “יש משהו רקוב בתוכינו”? יוסף הצדיק “ויבא יוסף את  דיבתם רעה אל אביהם”. משיח בן יוסף הוא זה שהכניס למודעות  שלנו שמשהו לא בסדר.

ואז יבא משיח בן דוד , הוא אשר יתקן אותו.


Search

       News  
 

Joke of the day

בחורה צדיקה נפגשה עם בחור מאוד מודרני…
באמצע הפגישה שואלת הבחורה את הבחור : “קראת את הספר ´מסילת ישרים´ ?”
עונה לה הבחור: “לא, אבל ראיתי ת´סרט…”