תשובה - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

תשובה

אחד מהאדמו”רים  הגדולים כתב ארבעה ספרים על תשובה. מישהו בא אליו, ושאל אותו: אתה יכול ללמד אותי איך לעשות תשובה? יש שתי גרסאות לסיפור הזה, הגרסה הראשונה היא שהרבי אמר לו: תקשיב, כשעשית עברות לא באת אלי לבקש איך לחטוא, אם אתה יודע איך לחטוא, אתה יודע גם איך לעשות תשובה.

 

והגרסא השנייה – שהרבי אמר לו – אפילו אם אתה לומד את כל הספרים שבעולם על תשובה, אף אחד לא יכול לומר לך איך לעשות תשובה, רק אתה בעצמך, הספרים הם רק כמו דלתות כדי לפתוח מחשבות בלב שלנו.

 

(הרב שלמה קרליבך)


Search

       News  
 

Joke of the day

אדם עני דופק על הדלת של הפרופסור ומבקש ממנו: “תן לי לחם לאכול, בבקשה, אני מת מרעב!”

הפרופסור צועק עליו: “איך אתה מפריע לי? אני עכשיו באמצע כתיבת ספר על צדקה!”