תשובה - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

תשובה

אחד מהאדמו”רים  הגדולים כתב ארבעה ספרים על תשובה. מישהו בא אליו, ושאל אותו: אתה יכול ללמד אותי איך לעשות תשובה? יש שתי גרסאות לסיפור הזה, הגרסה הראשונה היא שהרבי אמר לו: תקשיב, כשעשית עברות לא באת אלי לבקש איך לחטוא, אם אתה יודע איך לחטוא, אתה יודע גם איך לעשות תשובה.

 

והגרסא השנייה – שהרבי אמר לו – אפילו אם אתה לומד את כל הספרים שבעולם על תשובה, אף אחד לא יכול לומר לך איך לעשות תשובה, רק אתה בעצמך, הספרים הם רק כמו דלתות כדי לפתוח מחשבות בלב שלנו.

 

(הרב שלמה קרליבך)


Search

       News  
 

Joke of the day

כשהרבי מלובאוויטש הגיע לראשונה לאמריקה, הדבר הראשון שהוא אמר היה “אנחנו צריכם לטהר את האוויר, בגלל שהאוויר באמריקה ממש נורא. אתה לא יכול להגיד מילה אחת קדושה”. הייתה בדיחה: פגשו חסיד בדיסקוטק ושאלו אותו מה הוא עושה שם? הוא ענה, “אני מטהר את האוויר”.