פנינים יקרים מרבינו שלמה קרליבך - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

פנינים יקרים מרבינו שלמה קרליבך

לאהוב מישהו באמת היא טעימה מהרגש שיהיה בימות המשיח.


Search

       News  
 

Joke of the day

אדם עני דופק על הדלת של הפרופסור ומבקש ממנו: “תן לי לחם לאכול, בבקשה, אני מת מרעב!”

הפרופסור צועק עליו: “איך אתה מפריע לי? אני עכשיו באמצע כתיבת ספר על צדקה!”