מניין קרליבך חדש - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

מניין קרליבך חדש

בס”ד

מניין חדש

בנוסח הרב   שלמה קרליבך ז”ל       בנוסח חסידי תוך שמחה והתלהבותעזרת נשים פתוחה

 

במשעול היערה 11, 30 מטר מדרך החורש 67, ברמות ב, בכולל “אור שלום”

לפרטים ניתן להתקשר:  יהושע ריצ’י  02-5715112 ,       אילה  0522-634685

 

New in Ramot Bet, a Family Friendly

Carlebach Minyon

 

in the Kollel Ohr Shalom, Ramot Bet, Jerusalem

For details call: Joshua Ritchie 02-5715112, Moshe Shein 054-957-1797


Search

       News  
 

Daily Torah Quote

Joke of the day

How do you know which part of the service the congregation has reached? It’s very simple – if one third of the congregation is outside then they are davening (praying); if half the congregation is outside then they’re reading the Torah (Bible). Ah, but if everyone is outside then the Rabbi must be giving a speech!