החופה - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

החופה

לפי המסורת שלנו, כל מי שנמצא בחופה הוא חלק מבניין בית המקדש. אני מברך את כולנו, שנראה את בניין בית המקדש האמיתי, הגדול והמיוחד ושיש בו מקום לכל העולם, אבל בינתיים, אנו בונים מתחת לחופה בית מקדש קטן ומתוק.

 

כולם יודעים, שהכלה הולכת לחופה עם ארבעת האמהות. מדוע ארבעת האמהות הולכות איתה? אלא שכל הילדים, הנכדים והנינים שיהיו לך עד סוף כל הדורות מלווים אותך לחופה. וה’ לא רוצה שילדים קטנים ילכו לבד, בדרך הארוכה הזאת מהשמים עד הארץ, לכן הוא שולח אותם עם השמרטפים הכי טובים, האמהות הקדושות. את יודעת איך מרגישים כשמחזיקים תינוק קטן בידיים? אני רוצה לברך אותך, שתרגישי עכשיו את מאות הידיים הקטנות של יוצאי חלציך מחזיקות בידיים שלך, שתרגישי את כל הידיים שתופסות עכשיו את השמלה הקדושה שלך. זו בטח הרגשה נפלאה ביותר.

כלה יקרה, אני מקנא בך. אני אף פעם לא הלכתי סנטימטר עם האמהות, ולך יש עכשיו הזכות ללכת איתן. הן אוהבות אותך הן מברכות אותך, ואני בטוח שהן לא יעזבו אותך לעולם.

את יודעת מה זה אמא יהודיה טובה? אמא שלא עוזבת אותך לבד, נכון? ולכן אנו מברכים אותך, שארבעת האמהות תמיד ילכו איתך ועם ילדייך לכל מקום שתלכו.

 

הכלה צריכה ללכת לחופה לאט. אני מברך אותך שההליכה לחופה תתן לך כח, כשילדייך יבכו באמצע הלילה, תקפצי ותרוצי אליהם.

ואני מברך אותך בכל פעם שילדייך יבכו, תזכרי שהלכת לחופה איתם, והבטחת להם שכל אימת שהם יבכו תרוצי אליהם מהר. בגלל שכרגע ה’ מאמן את הרגליים שלך להיות רגליים של אמא יהודיה, רגליים מיוחדות, רגליים אחרות לגמרי.

 

כאשר אתה הולך לחופה, אתה לא רק נהיה הבעל הכי טוב בעולם, אתה נהיה באותו רגע גם האבא הכי טוב בעולם.

 

כלה, אני רוצה לברך אותך ללכת סביב החתן שבע פעמים, עם הרבה שמחה ועם הרבה קדושה. השלום בית שלכם תלוי בהליכה הזאת. אתה שומע חתן? כלה, האם את שומעת? כל החיים שלך תלויים במספר הדקות האלו שאת הולכת סביב החתן. אנו מברכים אותך ללכת סביב החתן עם התפילה הכי עמוקה שיש לך. מזל טוב, מזל טוב.

 

הגמרא אומרת: עד שאתה לא מוצא את הבת זוג שלך, אתה לא יודע מה התורה אומרת. חתן, עכשיו זה לא רק חג הסוכות שלך (החופה כמו הסוכה) זה גם חג השבועות בשבילך. כי ה’ נותן לך עכשיו את התורה מחדש.

לפני קבלת התורה, ה’ אמר למשה: “כה תאמר לבית יעקב” ופירשו רבותינו “אלו הנשים”. כלומר, ה’ בקש ממשה רבינו שילחש את התורה לנשים בלשון הכי רכה. אף אחד לא יודע מה הוא אמר להן. לגברים, הוא דיבר בצורה גלויה וחזקה. כשהמשיח יבוא, יתגלה לנו מה אמר משה רבינו לנשים לפני שהוא דיבר לגברים.

החופה היא בבחינת מעמד הר סיני, לכן אני רוצה לברך אותך, שיהיה לך את הטעם של הדברים שמשה רבינו אמר לאמהות הקדושות שלנו, לפני קבלת התורה. האמהות הקדושות הן אלו ששמרו עלינו לאורך כל הדורות, להשאר כל כך קדושים ויפים.  כלה, אני מברך אותך להיות אחת מהאמהות הקדושות.

חתן, אני מברך אותך, שעכשיו התורה תאיר לך בדרך הכי עמוקה.

 

אתם יודעים מדוע אנשים מתגרשים? בגלל שהיה אדם אחד בבחינת עמלק (שמטיל ספק), מתחת לחופה שאמר “אני לא בטוח שזה ילך”.

 

הסבא מנוברדוק אומר: “תתאר לעצמך אם יום כפור היה פעם בשבעים שנה. כמה היינו מתפללים שהקב”ה יזכה אותנו לפחות ליום כפור אחד בחיים”. ברוך ה’, יש לנו זכות שיום כפור חל כל שנה, אבל אני רוצה שתדעו חתן וכלה, יום הכפור המיוחד לכם הוא יום החופה, הוא קורה רק פעם אחת בחיים.


Search

       News  
 

Joke of the day

אדם עני דופק על הדלת של הפרופסור ומבקש ממנו: “תן לי לחם לאכול, בבקשה, אני מת מרעב!”

הפרופסור צועק עליו: “איך אתה מפריע לי? אני עכשיו באמצע כתיבת ספר על צדקה!”