טלית - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

טלית

ישנם שני סוגי בגדים. יש בגד שלובשים אותו על פי מידות, כמו חולצה או מעיל. ויש בגד אין סופי, וזה טלית. טלית לא מודדים. כשהכלה נותנת לך טלית היא הופכת אותך לאין סופי. אדם בלי בת זוגו הוא סופי. כאשר אתה מוצא את בת זוגך משהו קורה לך, פתאום אתה נעשה אין סופי. פתאום יש לך כח לעשות את הדבר הכי לא יאומן. אני מברך אתכם, שתתנו אחד לשני הרבה אין סופיות.

חתן, מדוע אנו מתפללים מתחת לטלית? כי התפילה צריכה להיות אין סופית. כשמישהו חולה אני מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר: “אולי לפי הסופיות של העולם האדם הזה חולה. אנא ה’, תעשה נס אין סופי ותרפא אותו”. הטלית מחברת אותך לכל הניסים שבעולם, הניסים שה’ עשה ולניסים שהוא יתברך רוצה שאתה תעשה.


Search

       News  
 

Joke of the day

אדם עני דופק על הדלת של הפרופסור ומבקש ממנו: “תן לי לחם לאכול, בבקשה, אני מת מרעב!”

הפרופסור צועק עליו: “איך אתה מפריע לי? אני עכשיו באמצע כתיבת ספר על צדקה!”