כיסוי פני הכלה - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

כיסוי פני הכלה

ברגע שהחתן מכסה את פנייך, הילדים שלכם, הנכדים שלכם וגם הנינים יורדים מהשמים. ברור שילדים לא הולכים לבד, הם באים עם השמרטפים הקדושים של ה’, עם האמהות הקדושות – שרה, רבקה, רחל ולאה. ואני בטוח שהם מביאים איתם את כל הסבים והסבתות שלכם.

 

כשמישהו עושה לך טובה, אתה אומר תודה רבה. כמה פעמים אתה יכול להגיד תודה רבה? אם אמרת “תודה רבה” הרבה פעמים, אתה מתבייש להגיד “תודה רבה” שוב. כשהחתן מכסה את פני הכלה הוא אומר לה: “את יודעת משהו, אני כבר מתבייש להודות לה’ על שנתן לי אותך, לכן אני מבקש ממך לסגור את העיניים ולהודות לקדוש ברוך הוא פעם אחת נוספת”.

 

הצדיקים אומרים שהכלה היא כל כך קדושה עד כדי כך שהיא לא קשורה לעולם הזה, היא יותר גבוהה משמים וארץ. יש לך את הזכות לכסות את פניה ולומר לה, “דעי לך שאני מרים אותך למקום הגבוה ביותר”.

 

על יעקב נאמר “ויפגע במקום”, יעקב ממש נגע כביכול בשכינה. ר’ לייבלה אייגר אומר: “כשאתה מבקש ממישהו טובה, אם זה לא מקרה חרום אתה רק מדבר אליו, אבל אם זה פקוח נפש, אתה ממש מחזיק אותו ואומר: “בבקשה אתה חייב להקשיב לי”. יעקב אבינו היה ממש זקוק לברכה, “ויפגע במקום” – יעקב ממש החזיק בה’”. ברגע זה של כיסוי פני הכלה אני רוצה שתחזיקו בה’ כמו יעקב אבינו. “יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית” כלומר, הוא תיקן את התפילה של הכלה כשהחתן מכסה את פניה. הוא פעל שהתפילה הזאת תתקבל בשמים. אני מברך אתכם שהתפילות שלכם יהיו עמוקות ביותר.

 

כאשר רות באה לבועז היא אמרה: “ופרסת כנפך על אמתך”, למה היא התכוונה? “עשה לי טובה, תכסה את הפנים שלי, עם הטלית שלך”.

בועז היה גלגול של יהודה, ורות היתה גלגול של תמר. גם כשיהודה הלך לתמר בפעם הראשונה הוא נתן לה את הטלית שלו. ומזרעם יצא דוד מלך ישראל.


Search

       News  
 

Joke of the day

מישהו פגש את מויש’לה המגמגם ואמר לו שלום. מויש’לה עונה: “ש ש שלום”. מה קורה מויש’לה? “א א אני בא מתחנת הרדיו”. “מה עשית שם?”  “א א א ני רוצה להיות מנחה ברדיו”. “נו, קבלת את העבודה?” “לא, שונאי היהודים האלו לא נתנו לי צ’אנס”.