יום הולדת - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

יום הולדת

כתוב שביום ההולדת המזל של האדם גובר. החיד”א כתב על הכתוב במשלי עת ללדת – והנה עת הלידה מזל בריא וחזק מאוד, וגם בנוגע לזה יש מחלוקת. בספר שו”ת דברי ישראל נכתב שאין שום השפעה מיוחדת לעם ישראל ביום ההולדת. זה שייך לגויים שנשלטים במזלות, ועם ישראל נמצא מעל המזל. אבל יש החולקים על כך. הרמב”ן, והרמחל בספר דרך השם, סוברים שיש מזל לישראל. כלומר, עם ישראל כן מושפע על ידי המזלות. אך המשמעות של אין מזל לישראל היא שאלוקים עושה לישראל ניסים מעל הטבע והמזל, מפני שעל ידי תפילה אפשר לשנות ולקרוע גזירות.

ידוע שעמלק היה שולח למלחמה מול ישראל לא סתם חיילים, אלא חיילים ביום ההולדת שלהם, מפני שרצה שהם יינצחו את ישראל, מתוך תפיסה שהמזל שלהם גובר ביום הזה. וכתוב במדרש בירושלמי, שמשה רבנו היה משנה את המזלות כיביכול שלא ישפיעו על צבא עמלק, ומכאן רואים שביום הלידה המזל גובר. אבל אלה שחולקים אומרים שכל זה רק לפי הגויים שנשלטים על ידי מזלות, ולעם ישראל אין מזל, כך שאין שום השפעה


Search

       News  
 

Joke of the day

אדם עני דופק על הדלת של הפרופסור ומבקש ממנו: “תן לי לחם לאכול, בבקשה, אני מת מרעב!”

הפרופסור צועק עליו: “איך אתה מפריע לי? אני עכשיו באמצע כתיבת ספר על צדקה!”