שאול המלך - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

שאול המלך

עמלק זה הסמל של הרע. ה’ אומר שאנו צריכים למחות את עמלק מן העולם, זה הדבר הכי משוגע שקרה מעולם. שאול היה יותר קדוש מדוד. שאול היה באמת “הקודש קודשים”, רק מפני ששאול שבר את הדרך, דוד נעשה למלך. שאול הכין את הדרך, שאול היה המלך היהודי הראשון, שאול הוריד את מלכות ה’ לעולם הזה. המהר”ל אומר: דבר מאוד קדוש לא יכול לקחת זמן, מכיוון שהוא מאוד קדוש. דבר מאוד קדוש הוא פעם אחת, לכן המלכות של שאול לא יכולה להישאר. זה היה כאילו ה’ ירה חץ לעולם הזה והוא הכין את הדרך למלכות בית-דוד, מלכותו של המשיח.

ה’ אף פעם לא אמר לדוד המלך או לשלמה המלך למחוק רע, היחיד שה’ אמר לו למחוק את הרע – היה שאול. שאול מחק את הרע, היחיד שהוא לא הרג היה אגג המלך, הוא נתן לאגג לחיות לילה אחד, ובלילה הזה אגג השיג שפחה ונולדו ממנה ילדים. מזה בא המן הרשע.

 

שאול היה כל-כך עניו, והוא שנא רע לגמרי, הוא ממש שנא רע. הוא חשב – מי אני? אני שום דבר. הוא הסתכל על אנשים וראה שהם עדיין לא שונאים רע, והבין  שעדיין לא הגיע הזמן למחוק את עמלק מכיוון שאנשים עדיין לא הגיעו למדרגה של לשנוא רע. מכיוון ששאול לא הרג את אגג בא אליו שמואל הנביא ואמר לו:  “אתה אולי קטן בעיני עצמך, אבל אתה הראש של עם ישראל!”

שאול חשב שהוא הזנב, הוא באמת חשב שהוא הזנב, הוא חשב שכולם יותר גבוהים ממנו, אבל שמואל אמר לו: אתה הראש, אתה הכי גבוה, אתה שופט והם לא, אתה הגעת לדרגה הכי  קדושה של שנאת הרע. האדם השני שהגיע למדרגה של שנאת הרע בתכלית הוא מרדכי, ומרדכי לפי החסידות היה הגלגול של שאול.


Search

       News  
 

Joke of the day

בחורה צדיקה נפגשה עם בחור מאוד מודרני…
באמצע הפגישה שואלת הבחורה את הבחור : “קראת את הספר ´מסילת ישרים´ ?”
עונה לה הבחור: “לא, אבל ראיתי ת´סרט…”