ארכיון משיבת נפש - Jewish Outlook

Welcome To Jewish Outlook

ארכיון הקטגוריה: משיבת נפש

משיבת נפש

אמר המעתיק: כבר ידוע ומפורסם מקצה העולם ועד קצהו גדל נפלאות קדושת אדוננו מורנו ורבנו, אור האורות וכו’ מורנו הרב רבי נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל המחבר ספרי “לקוטי מוהר”ן” ו”ספורי מעשיות” ו”ספר המדות” ושאר ספרים קדושים ונוראים מאד אשר בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם. והנה לבד מהנראה לכל מעין בספריו הקדושים […] Continue reading

משיבת נפש (אות נ.ג.)

כמו שהאדם צריך לעמד בנסיון לבלי לילך אחר תאוותיו בהתר או באסור, חס ושלום, כמו כן צריך להתחזק לעמד בנסיון אם כבר נכשל, חס ושלום, ועבר עליו מה שעבר לבל יפל על ידי זה לגמרי, חס ושלום. כי מה שנמצאים הרבה בני אדם שנופלים בדעתם ואומרים, שאי אפשר להם לילך בדרך הישר עוד, זהו רק […] Continue reading

Search

       News  
 

Joke of the day

אדם עני דופק על הדלת של הפרופסור ומבקש ממנו: “תן לי לחם לאכול, בבקשה, אני מת מרעב!”

הפרופסור צועק עליו: “איך אתה מפריע לי? אני עכשיו באמצע כתיבת ספר על צדקה!”